Varauksiin ja vuokraukseen liittyvät ehdot

Tulostettava versio

1. Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Teidän ja Housing Jet Oy:n välisessä huoneistovuokrauksessa 1.8.2004 alkaen.

2. Varaus, sopimus ja maksuehdot

Voitte varata huoneiston puhelimitse tai sähköpostitse. Varaustilannetta voitte tarkastella kotisivuillamme olevasta varauskalenterista. (Huom! Kotisivuillamme näkyvän varauskalenterin tietoja päivitetään pienellä viiveellä.)

Sähköpostitse tehdyissä varauksissa on ilmoitettava seuraavat tiedot:
 • varaajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, laskutusosoite, sähköpostiosoite)
 • haluttu varauksen alku- ja loppupäivämäärä
 • majoittuvien henkilöiden lukumäärä; ilmoitettua henkilömäärää ei saa ylittää ilman Housing Jet Oy:n lupaa.
 • tilinumero takuumaksun palauttamista varten
 • Suorittaako Asiakas itse loppusiivouksen vai ei?
 • Kuinka monelle Housing Jet varaa liinavaatteet?
Saatte sähköisesti ilmoituksen varauksenne kirjaamisesta varauskalenteriin sekä postitse varausvahvistuksen. Varausvahvistuksen mukana saatte laskut varausmaksulle ja loppumaksulle. Vahvistatte varauksen maksamalla varausmaksun (30% vuokrasta) 10 päivän kuluessa varauksestanne. Loppumaksu (70% vuokrasta) on maksettava 42 päivää ennen vuokrauksen alkua. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin 42 päivää ennen vuokrauksen alkua, ei varausmaksua laskuteta erikseen, vaan koko vuokrasumma on maksettava kerralla viimeistään laskun eräpäivänä. Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa.

Varausmaksun yhteydessä laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukainen toimitusmaksu.
Loppumaksun yhteydessä laskutetaan hinnaston mukainen takuusumma sekä tilatut lisäpalvelut.

Ellei ennakkomaksua tai loppumaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, on Housing Jet Oy:llä oikeus perua varaus. Vuokra-ajan muutos katsotaan aina peruutukseksi (ks. kohta 5).

3. Avain ja ohjeet

Maksettuanne koko vuokran toimitamme teille huoneiston avaimen sekä tarvittavat ohjeet noin viikkoa ennen vuokrajakson alkua.

4. Huoneiston ja varusteiden käyttö

Huoneisto on Asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 10.00.

Huoneiston vuokraan sisältyy:
 • kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat sekä –välineet
 • normaalit asumiseen liittyvät energiakulut
 • patjat, peitot ja tyynyt
Lisäpalvelut:
 • Vuokrauksen päättyessä suoritetaan loppusiivous, jonka asiakas voi suorittaa itse tai tilata sen palveluna Housing Jet Oy:ltä. Loppusiivoukseen kuuluu lattioiden ja mattojen imurointi, lattioiden kosteapyyhintä, pölyjen pyyhkiminen tasopinnoilta, keittiön, WC:n ja kylpyhuoneen puhdistus sekä huonekalujen järjestäminen paikoilleen. Tarkemmat siivousohjeet löytyvät huoneiston ohjekansiosta.
 • Asiakas voi käyttää omia liinavaatteitaan tai tilata ne Housing Jet Oy:ltä. Housing Jet Oy:n liinavaatemaksuun sisältyy lakanat, tyynyliina, käsipyyhe ja kylpypyyhe yhdelle henkilölle.

5. Varauksen peruuttaminen tai muuttaminen

Voitte peruuttaa varauksenne seuraavilla ehdoilla/peruutuskuluilla:
 • Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu ja toimitusmaksu.
 • Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vrk ennen vuokra-ajan alkua, veloitetaan koko vuokra-ajan hinta. Jos huoneisto saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu ja toimitusmaksu. Asiakkaalla on oikeus saada takaisin Housing Jetille maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua, jos Asiakas sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava Housing Jetille viipymättä ja luotettavalla tavalla  (esim. lääkärintodistuksella)
 • Mikäli peruutus tapahtuu vuokrauksen aikana, ei Asiakkaan suorittamaa maksua korvata.
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti, fax) Housing Jet Oy:lle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun tieto siitä on tullut Housing Jet Oy:lle. Jos huoneistoa ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, ei asiakkaalla ole oikeutta vuokran palautukseen. Vuokra-ajan muutos katsotaan aina peruutukseksi.

6. Sopimusmuutokset Housing Jetin puolelta

Ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa, Housing Jet voi perua varauksen ennen vuokrauksen alkua. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Housing Jet Oy:lle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Housing Jetillä on myös oikeus purkaa sopimus vuokrauksen aikana, jos ennalta  arvaamattomat syyt estävät vuokrauskohteen käytön. Tällöin asiakkaalle yritetään löytää samanarvoinen, korvaava majoituskohde. Jos tämä ei ole mahdollista tai asiakas kieltäytyy objektiivisesti tärkeistä syistä, Housing Jet korvaa mahdollisen arvon vähennyksen. Tämän kohdan tapauksissa Housing Jetillä ei ole muuta korvausvelvollisuutta.

Housing Jet Oy pidättää itsellään oikeuden hintamuutoksiin.

7. Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut

Asiakas on vastuussa huoneistossa vuokra-aikana tapahtuvista vahingoista. Sattuneista vahingoista on heti ilmoitettava paikalliselle yhteyshenkilölle tai Housing Jet Oy:lle. Asiakas on velvollinen korvaamaan huoneistolle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Vahinkojen korvaus voidaan pidättää takuusummasta.

Huoneistossa on noudatettava taloyhtiön järjestyssääntöjä.

Astioiden pesu ja roskien pois vienti huoneistosta annettujen ohjeiden mukaisesti kuuluu aina asiakkaalle. Myös loppusiivous kuuluu asiakkaalle, mikäli sitä ei ole tilattu lisäpalveluna. Jos loppusiivousta ei ole tilattu etukäteen eikä asiakas ole tehnyt sitä itse asianmukaisesti, Housing Jet Oy:llä on oikeus pidättää loppusiivousmaksu takuumaksusta kaksinkertaisena.

8. Valitukset ja korvausvaatimukset

Kaikki huoneistoa koskevat huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden ilmaannuttua paikalliselle yhteyshenkilölle tai Housing Jet Oy:lle. Jos puutetta ei voida korjata kohtuullisen ajan kuluessa, yritetään asiakkaalle löytää samanarvoinen korvaava majoituskohde. Jos tämä ei ole mahdollista tai asiakas kieltäytyy objektiivisesti tärkeistä syistä, Housing Jet korvaa mahdollisen arvon vähennyksen. Jos vuokralainen ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti, katsotaan vuokrauskohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Housing Jet ei ole korvausvelvollinen vasta vuokrausajan jälkeen ilmoitetuista puutteista. Mahdolliset korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisina kuukauden sisällä vuokrauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Housing Jet Oy eivät pääse yhteisymmärrykseen esim. sopimuksen tulkinnasta tai korvauksen määrästä, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

9. Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijaosapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.


Tulostettava versio